NASZE USŁUGI

GASTROSKOPIA

Badanie przełyku, żoładka i dwunastnicy.

Gastroskopia z biopsją i badaniem histopatologicznym.

Gastroskopia z testem na obecność Helicobacter pylori.

Gastroskopia z polipektomią - wycięcie polipa podczas gastroskopii.

CZYTAJ DALEJ

KOLONOSKOPIA

Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Kolonskopia z biopsją i badaniem histopatologicznym.

Kolonoskopia z polipektomią - wycięcie polipa/ guza podczas kolonoskopii.

CZYTAJ DALEJ

KONSULTACJE

Gastroenterologiczne, gastrologiczne i proktologiczne.

GASTROSKOPIA

Badanie przełyku, żoładka i dwunastnicy.


Na wykonanie gastroskopii wymagana jest zgoda.pacjenta, którą podejmuje po zapoznaniu się z celem badania, sposobem przygotowania do badania i ewentualnymi powikłaniami

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

8 godzin poprzedzających badanie pacjent nie spożywa posiłków, a do 2 godzin przed badaniem nie przyjmuje płynów. Wcześniej można pić tylko wodę niegazowaną. Na czas badania należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

PRZEBIEG BADANIA

Przed rozpoczęciem badania znieczulamy tylną ścianę gardła roztworem lignokainy w areozolu oraz na końcówkę aparatu nakładamy środek znieczulający w postaci żelu. Pozwala to zmniejszyć odruchy wymiotne podczas badania. Środek znieczulający powoduje uczucie niewielkiego drętwienia w jamie ustnej, które ustępuje w krótkim czasie po badaniu.
Po przeprowadzeniu wywiadu i braku przeciwwskazań lekarz może zdecydować o głębszym znieczuleniu poprzez zastosowanie dożylnie środeka uspokajający (Midazolam - Dormicum). Jest to lek z grupy krótko działających leków wywołujących senność, dlatego krótki czas po badaniu może utrzymywać się uczucie oszołomienia.
Pacjent przez 24 godziny nie może prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych. Po podaniu Dormicum pacjent zostaje w pracowni ok. 0,5-1 godz. Opuszczenie pracowni endoskopii jest możliwe tylko w asyście osoby towarzyszącej.
Badanie będzie przeprowadzone w pozycji leżącej na lewym boku. Na początku będzie Pan/Pani poproszony/a o przygięcie głowy, zaciśnięcie zębów na specjalnym ustniku, przez który wprowadzany będzie endoskop. Jest to cienki, giętki i gładki instrument (średnicy ok. 10 mm lub 5,3 mm), który będzie wprowadzony przez usta i gardło do przełyku, a następnie do żołądka i dwunastnicy. Z pomocą specjalnego układu optycznego oraz miniaturowej kamery Video w rozdzielczości HD zainstalowanej na końcówce aparatu będzie możliwe uwidocznienie na ekranie monitora błony śluzowej i ocena jej wyglądu. Kamera wysokiej rozdzielczości umożliwia znacznie dokładniejszą, niż w standardowych endoskopach, ocenę przewodu pokarmowego. W czasie badania niezbędne jest wprowadzenie (wdmuchanie) przez oddzielny kanał w aparacie powietrza, co może wywołać uczucie niewielkiego wzdęcia i odbijanie. Jest to zjawisko normalne w trakcie badania i ustępuje zaraz po jego zakończeniu.
Nie wolno zaciskać, ani dotykać zębami aparatu. Endoskopista wprowadza aparat samodzielnie. Najczęściej badanie trwa do pięciu minut. Czas ten pozwala na ocenę zmian zapalnych błony śluzowej, nadżerek, owrzodzeń oraz innych patologii jak polipy czy nowotwory oraz pobranie z miejsc wątpliwych wycinków do badania histopatologicznego.
Standardowo w czasie badania, za pomocą specjalnych szczypczyków, pobierane są wycinki do badania histopatologicznego i/lub na test ureazowy, co umożliwia precyzyjne i jednoznaczne postawienie diagnozy.
Pobieranie takich wycinków jest zupełnie niebolesne, całkowicie bezpieczne i zwykle bardzo sprawne.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Wysokiej jakości sprzęt którym dysponujemy w naszym ośrodku oraz duże doświadczenie praktyczne endoskopistów pozwala na uniknięcie większości rzadko występujących powikłań. Komplikacje zdarzają się statystycznie raz na kilka tysięcy badań. Należą do nich: otarcia błony śluzowej i mechaniczne uszkodzenia badanego narządu, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i związane z tym bóle dławicowe), reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające, zaburzenia oddechowe. Niekiedy, zwłaszcza po pobraniu wycinków lub polipektomii może dojść do wystąpienia krwawienia, które w zdecydowanej większości przypadków w krótkim czasie zatrzymuje się samoistnie.
Komplikacje wyżej opisane rzadko wymagają pilnych, dodatkowych zabiegów endoskopowych lub leczenia operacyjnego.
Należy nadmienić, że wizualizacja błony śluzowej żołądka w rozdzielczości HD daje możliwość wczesnego wykrycia zmian nowotworowych.
Instrument służący do gastroskopii jest każdorazowo dezynfekowany a akcesoria stosowane w trakcie badania są sterylne, dlatego zainfekowanie w trakcie badania jest właściwie niemożliwe.

PO BADANIU

Dzięki badaniom gastroskopowym możliwe jest rozpoznanie większości zmian w przełyku, żołądku i dwunastnicy, co pozwala na wdrożenie właściwego leczenia. Oczekiwanie na wynik badania histo-patologicznego pobranych wycinków trwa do 14 dni. Zaraz po badaniu możliwa jest szybka ocena obecności bakterii Helicobacter pylori w żołądku w tzw. teście urazowym. Jeżeli lekarz zdecydował się na jego wykonanie – wynik otrzymujecie Państwo najczęściej razem z opisem badania. W związku ze znieczuleniem gardła mogą wystąpić trudności w połykaniu. Ze względu na możliwość zachłyśnięcia do 30 min po badaniu nie wolno jeść i pić. Do końca dnia należy przyjmować płyny i pokarmy o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej.

KOLONOSKOPIA


Na wykonanie kolonoskopii wymagana jest zgoda pacjenta, którą podejmuje po zapoznaniu się z celem badania, sposobem przygotowania do badania i ewentualnymi powikłaniami
Ma to na celu pomóc Panu / Pani w podjęciu dobrowolnej i świadomej zgody na badanie.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przygotowanie do badania polega na oczyszczeniu jelita grubego. Potrzebną ilość środka przeczyszczającego należy rozdzielić na dwie części i przyjąć jedną połowę wieczorem dnia poprzedniego i drugą rano tak aby zakończyć picie wody na 4 godziny przed godziną wyznaczoną jako początek badania. Wypicie całego preparatu zgodnie z zalecanym schematem i wymaganą ilością wody jest najważniejszą zasadą warunkującą właściwe przygotowanie. Od przygotowania zależy jakość badania.
Na tydzień przed badaniem należy unikać owoców i pieczywa z drobnymi pestkami. W dniu poprzedzającym badanie dopuszczalne jest spożycie jedynie lekkiego śniadania – kisiel, budyń, naturalny jogurt. W godzinach popołudniowych przyjmowany jest już tylko preparat przeczyszczający. Przez cały czas przygotowania należy wypić powyżej 4 litrów wody mineralnej i/lub preparatu. W dniu badania pacjent pozostaje na czczo, należy jednak przyjąć stałe leki. Modyfikacji postępowania mogą wymagać chorzy na cukrzycę, zwłaszcza przyjmujący insulinę. W takim przypadku należy sposób postępowania uzgodnić z lekarzem.
Przed przystąpieniem do kolonoskopii bez znieczulenia pacjent może otrzymać drogą dożylną leki uspakajające i p/bólowe, których podanie nie wymaga obecności zespołu anestezjologicznego. Po badaniu konieczne jest pozostanie na sali wybudzeń przez około 0,5-1 godziny. Pacjent opuszcza gabinet endoskopii w obecności dorosłej osoby.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia badania w krótkim znieczuleniu ogólnym w asyście zespołu anestezjologicznego (po uzgodnieniu tej opcji na wizycie kwalifikacyjnej). Przed badaniem pielęgniarka zakłada do żyły venflon, przez który zostaną podane leki. Pacjent wymaga monitorowania podstawowych parametrów życiowych: tętno, ciśnienie krwi, saturacja (poziom natlenienia). Po zakończonym badaniu pacjent zostaje przewieziony do sali wybudzeń, którą opuści po godzinie w obecności dorosłej osoby.

OPIS BADANIA

Badanie polega na delikatnym wprowadzeniu giętkiego i gładkiego aparatu przez kanał odbytu do poszczególnych partii jelita grubego. Badanie to pozwala ocenić wygląd błony śluzowej, ukształtowanie jej fałdów i wykluczyć obecność zmian chorobowych takich jak: zapalenie błony śluzowej, nadżerki, owrzodzenia, krwawienie, polipy, guzy nowotworowe czy malformacje naczyniowe.
Kolonoskopia u 85 % osób nie wywołuje dolegliwości, pod warunkiem przeprowadzania badania przez sprawnego endoskopistę. Ból może być wywołany przez pociąganie krezki (silnie unerwiona błona obejmująca jelita) w trakcie manewrowania aparatem. Nasilenie bólu jest indywidualnie zmienne i zależy od takich cech jak: układ anatomiczny jelita (tzn. mniej lub bardziej skręcona esica), obecność zrostów po przebytych operacjach np. ginekologicznych, osobniczo zróżnicowana wrażliwość na ból. Nieprzyjemnie może też być odczuwane wdmuchiwanie powietrza, które umożliwia lekkie rozdęcie jelita i tym samym dokładną ocenę śluzówki. Pod koniec badania zwykle usuwamy nadmiar powietrza. Uczucie dyskomfortu może pozostać jeszcze na kilka godzin i zmniejsza się po badaniu.
W razie potrzeby możliwe jest też pobranie za pomocą kleszczy endoskopowych, wprowadzanych przez odpowiedni kanał w aparacie, wycinków błony śluzowej do badania histo-patologicznego (mikroskopowego). Umożliwia to precyzyjną ocenę stwierdzonych zmian.
Polipy usuwane są w całości specjalną techniką elektroresekcji, z użyciem pętli diatermicznej lub kleszczy. Wszystkie te zabiegi nie są bolesne (błona śluzowa nie ma czucia). Polipektomia jest istotą kolonoskopii i najskuteczniejszym zabiegiem opisanym dotychczas w medycynie mającym wpływ na zmniejszenie śmiertelności jaki jest stosowany profilaktyce onkologicznej. Zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego po wykonaniu polipektomii sięga aż 88%. Endoskopiści pracujący w naszym ośrodku mają duże doświadczenie w usuwaniu metodami endoskopowym dużych polipów, co jest możliwe do wykonania w warunkach szpitalnych.
Czas badania trwa indywidualnie, od 10 do 40 minut.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE

Wysokiej jakości sprzęt z obrazowaniem HD, nowoczesna aparatura używana do dezynfekcji endoskopów i sterylizacji akcesoriów oraz duże doświadczenie w wykonywaniu badań, jakimi dysponujemy, pozwala na uniknięcie większości z teoretycznie rozważanych i zdarzających się niezwykle rzadko powikłań. Endoskopia jelita grubego jest badaniem bezpiecznym w rękach sprawnego endoskopisty. Komplikacje zdarzają się statystycznie raz na kilkaset badań. Ryzyko zwiększa się u osób ze zmianami zapalnymi uchyłków oraz u osób u których wykonuje się jednocześnie zabiegi endoskopowe.
Do powikłań należą: otarcia błony śluzowej i mechaniczne uszkodzenia badanego narządu z perforacją, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, zaostrzenie w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i związane z tym bóle dławicowe), reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające, zaburzenia oddechowe. Niekiedy, zwłaszcza po polipektomii może dojść do wystąpienia krwawienia, które w zdecydowanej większości przypadków w krótkim czasie zatrzymuje się samoistnie.
Komplikacje wyżej opisane mogą wymagać pilnych, dodatkowych zabiegów endoskopowych lub leczenia operacyjnego. Należy nadmienić, że badanie nie daje 100% pewności zabezpieczenia przed chorobą nowotworową, ale z całą pewnością ryzyko jej wystąpienia zmniejsza się do minimum o ile badanie jest wykonane przez gastroenterologa na aparaturze zapewniającej wizualizację w rozdzielczości HD, jak ma to miejsce w naszym ośrodku. Instrument służący do kolonoskopii jest każdorazowo dezynfekowany, dlatego zainfekowanie w trakcie gastroskopii jest właściwie niemożliwe. Do pobierania wycinków służą sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem.

PO BADANIU

Dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe jest rozpoznanie większości zmian w całym jelicie grubym i zwykle końcowym odcinku jelita grubego oraz zabezpieczenie przed rakiem jelita grubego. Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej może pozostać jeszcze przez kilka godzin i zmniejsza się po badaniu. Dolegliwości nie powinny się nasilać. Może pojawić się ślad krwi po polipektomii lub biopsji.
W przypadku narastających dolegliwości bólowych brzucha w pierwszych dwóch dobach lub obfitego krwawienia z odbytu do 10 dni po badaniu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt lekarzowi lub udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z opisem wykonanego badania. Po podaniu leków pacjent może opuścić pracownię endoskopii z osobą towarzyszącą i nie może obsługiwać urządzeń mechanicznych i podejmować czynności prawnych przez 24 godzinny. Godzinę po badaniu można spożyć normalny posiłek.

NASI LEKARZE

 • Dr n. med. lek. med.
  Janusz Rudziński

  specjalista chorób wewnetrznych
  gastroenterolog

 • Lek. med.
  Michał Walczak

  specjalista chorób wewnetrznych
  gastroenterolog

 • Dr n. med. lek. med.
  Karolina Hankiewicz-Szwedowska

  specjalista chorób wewnętrznych
  gastroenterolog

 • Dr n. med. lek. med.
  Andrzej Kuźmiński

  specjalista chorób wewnetrznych
  gastroenterolog

BADANIA ORAZ PORADY GASTROLOGICZNE

CENNIK

 • 300zł

  PORADA GASTROLOGICZNA dr J.Rudziński, lek. med. M. Walczak
 • 300zł

  PORADA PROKTOLOGICZNA lek. med. M. Walczak
 • 490zł

  GASTROFIBEROSKOPIA
 • 580zł

  GASTROSKOPIA Z BIOPSIĄ HIST-PAT x1
 • 620zł

  GASTROSKOPIA Z BIOPSIĄ I TESTEM URAZOWYM (WYKRYWA BAKTERIĘ HELICOBACTER PYLORI)
 • 690zł

  KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
 • 780zł

  KOLNOSKOPIA Z BIOPSIĄ HIST-PAT x1
 • 280zł

  REKTOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
 • 350zł

  REKTOSKOPIA Z BIOPSIĄ
 • 380zł

  SIGMOIDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
 • 450zł

  SIGMOIDOSKOPIA Z BIOPSIĄ HIST-PAT x1
 • 90zł

  BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
 • 300zł

  POLIPEKTOMIA
 • 300zł

  ZNIECZULENIE PROSTE (BEZ UDZIAŁU ANESTEZJOLOGA)
 • Udzielamy rownież porad i wykonujemy zabiegi endoskopowe w ramach kontraktu z NFZ.
 • KONTAKT

GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA

Bydgoszcz, ul. Tadeusza Kościuszki 35

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Gastromed-Ikar Sp. z o.o.


ul.Tadeusza Kościuszki 35, 85-079 Bydgoszcz


REJESTRACJA 09:00-15:00
52 525 77 77
797 574 942